Tanık Gösterme Nedir? Tanık Gösterme Örnekleri

Tanık gösterme, bir düşüncenin savunulabilmesi için içgüdüsel olarak yaptığımız bir eylemdir. Tanık gösterme örnekleri ise, bu kavramın daha net anlaşılmasını sağlayacaktır.

Türkçede savunulan düşünceyi ya da tezi daha inandırıcı ve kabul edilebilir bir hale getirmek için pek çok yöntem bulunmaktadır. Tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme v.b. şeklinde olan bu yöntemler ile gerek konuşmacı gerekse yazar dinleyici ya da okuyuculara bu yöntemler aracılığıyla savunduğu tezi daha güçlü olarak ifade edebilir ve böylelikle tezin iddialı bir hale gelmesi sağlanabilmektedir.

Düşünceyi geliştirme yolları olarak da bilinen bu yöntemler etkili bir konuşma ve etkili bir yazım dili oluşması bakımından son derece kritik bir öneme sahiptir. Düşünceyi geliştirme yollarının başında gelen tanık gösterme yöntemi de bu bağlamda kritik bir öneme sahip olmakla birlikte mutlak suretle konuşma ya da yazında kullanılarak savunulan tezi güçlü hale gelmesi sağlanmalıdır.

tanık gösterme

Tanık gösterme nedir? Tanık gösterme ne demektir?

Tanık gösterme en genel anlamıyla düşünceyi geliştirme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla bir düşünceyi ya da tezi daha inandırıcı bir hale getirmek için kullanılmaktadır.

Tanık gösterme ile bir alanda uzman ya da otoriteye sahip olan güçlü kimseler ya da fikir adamlarına atıfta bulunarak, onların görüşüne başvurmak suretiyle yazarın savunduğu tez ile aynı görüşte olduğunun şahit olarak gösterilmesi sağlanır.

Daha Güçlü Bir Anlatım İçin Otoritelere Başvurma Yöntemi: Tanık Gösterme

Tanık gösterme yöntemi en yalın haliyle öne sürülen düşüncenin başkaları tarafından desteklendiğinin de gösterilmesi adına kullanılan bir düşünceyi geliştirme yöntemidir. Bu anlatım tekniğinden en çok başvurulan yöntem alıntı yapmadır.

Alıntı yapma bir otorite, şair, devlet adamı, fikir adamı, alanında uzman bilir kişi ya da buna benzer bir özelliğine sahip olan kimsenin görüşüne başvurmak adına söylediklerinin ya da yazdıklarının yazı içerisinde aynen ve doğrudan kullanılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla alıntı yapma tanık gösterme yöntemi adına çok kritik bir öneme sahip olmaktadır ve hatta bu tekniğin ana hatlarını oluşturmaktadır.

Tanık Gösterme Örnekleri

Tanık göstermeyi örnekler üzerinden anlatmak daha iyi olacaktır. Tanık gösterme örnekleri hakkında verilebilecek örnekler arasında şu paragraf uygundur:

  • Kuşkusuz ki düşünce edimi her şeyin önünde gelmektedir. Özellikle düşünen Ben düşünüldüğünde, öncelikli olarak ortaya konulması gereken temel şey düşünce ve benliğin aynı oranda aynı şey oldukları yönünde olmalıdır. Dolayısıyla düşünme ediminin kendisi ile ben bir ve aynı şeyimdir. Bu durum apaçık görünmektedir. Bu konuda Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” Çıkarsamasıyla altını çizdiği düşünce ve Ben’in özdeşliği de açıkça görülmektedir.

Tanık gösterme örnekleri kapsamında yukarıda verilen örnekte yazar felsefe alanında yazılan bu metinde alanında uzman ve herkes tarafından otorite olduğu kesin olarak kabul edilen bir büyük düşünürün görüşüne yer vererek kendi düşüncesinin bu otorite tarafından da desteklendiğini açıkça göstermektedir.

Böylelikle savunulan tez daha da güçlü kılınmıştır. Burada başvurulan otoritenin spekülatif bir isim olmaması ve aynı oranda herkes tarafından otorite olarak gösteriliyor olması da son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur. Herkes tarafından otorite olduğu kabul edilen birine tanık olarak başvurmak, tezin daha güçlü bir şekilde savunulması anlamına gelmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir