Örnekleme Nedir? Örnekleme Örnekleri

Örnekleme nedir sorusu herkesin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Özellikle örneklemenin gerçek manasıyla gücünü keşfeden kimseler bu yöntemin etkili bir konuşma hazırlama, karşındaki insanı anlattığı şeye inandırma konusunda son derece işlevsel olduğunun farkında olan kimseler için bu durum daha da merak konusu haline gelmektedir.

Türkçe pek çok anlamda konuşanlara ve anadili olanlara avantaj sağlayan bir dil olma özelliğine sahiptir. Özellikle şeylerin tanımlanması ya da olaylar üzerine aktarımın netlikle yapılabilmesi adına pek çok edebi yöntem Türkçe içerisinde bulunabilmektedir. Bu edebi yöntemler kullanılarak aktarımın ve anlatımın güçlü bir şekilde sağlanmasına imkan tanınmaktadır. Özellikle metin konusunda bu tarz yöntemlerin doğru ve etkili şekilde kullanılması yazar adına çok ciddi avantajların oluşmasına ve metinin daha güçlü bir şekilde hazır hale gelmesine olanak sağlamaktadır.

örnekleme nedir

Örnekleme Nedir?

Türkçede çok sık kullanılan ve anlatımı daha güçlü kılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en çok kullanılanların başında örnekleme gelmektedir. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden biri olan örnekleme, Örneklendirme çoğunlukla konuşmacının karşısındakileri daha yüksek oranda etkilemesi için kullanılabilmekle birlikte, aynı şekilde yazınsal ürünlerde de okuyucunun anlatılan şeyi etkili bir şekilde kavramasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda örnekleme ile ilgili herkesin merak ettiği soruların başında örnekleme nedir? Ve örnekleme ne demek? Soruları gelmektedir.

Anlatımda ya da Yazında Etkili Örnekleme Kullanımının Sağladığı Avantajlar

Örnekleme en genel anlamıyla söylenilen şeyin daha iyi anlaşılması ve etkili bir şekilde aktarımının yapılması anlamına gelmektedir. Verilen örneklerle aktarılan şeyin etkili bir şekilde ifade edilmesinin yanı sıra, örneğe maruz kalanların zihninde kalıcı bir etki yaratacağından anlatımı ve yazılı metni son derece güçlendirmektedir.

Örnekleme Örnekleri

Örnekleme örnekleri olarak şunları göstermek mümkündür:

  • “Rasyonellik aklın ön plana alınarak nesneleri ya da şeyleri anlamak anlamına gelmektedir. Rasyonalist insanlar her şeyi akıl yoluyla kavrama eğilimi göstermektedir. İnsan aklına güven duyan toplumlar gelişir büyür ve dünyanın belirleyici toplumlarının başına gelir. Almanlar büyük bir yıkım yaşamasına karşın bugün dünyanın süper güçlerinin arasında gelmektedir. Onlar her şeyden önce aydınlanma ile ve yüksek felsefi bilinç ile aklın gücüne ilk güvenenlerin başına gelmektedir. “

Örnekleme örnekleri arasında gösterilebilecek olan bu paragraftan anlaşılacağı üzere akıl prensibiyle hareket eden medeniyetler diğer medeniyetlere göre üstünlük gösterme konusunda daha etkin bir konuma sahip olmaktadır. Bu paragrafta Almanlar örnek gösterilerek bir gerçeğe vurgu yapılmıştır. Yani en genel anlamıyla başlangıçtaki temel tez verilen örnek ile güçlendirilerek, tezin daha güçlü bir şekilde ifade edilmesi reel bir duruma bağlanmıştır. Böylelikle yeteri kadar somutluk sağladığından bu cümleye maruz kalan dinleyici ya da okuyucuların doğrudan etkilenmesi ve savunulan savın en doğru şekilde, örneklendirilerek aktarılması sağlanmıştır. Örnekleme bu bağlamda çok etkileyici bir düşünce aracı olma özelliğine sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir