Namık Kemal’in Hayatı – Namık Kemal Kimdir?

Genç Osmanlı Hareketi mensubu olan Namık Kemal Kimdir? Namık Kemal’in hayatı nasıl geçmiştir? Sorularının cevaplarını bulacağımız bu biyografi yazımızda, ünlü yazar ve şairin eserleri hakkında da kısa bilgilere değineceğiz.

Namık Kemal’in Hayatı – Namık Kemal Kimdir?

Genç Osmanlı Hareketi mensubu olan ve Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Namık Kemal’in doğum tarihi 21 Aralık 1840’tır. Doğum yeri ise, Tekirdağ’dır. Oldukça kapsamlı edebi hayatı bulunan ünlü Türk yazar ve şairin gerçek adı Mehmet Kemal olsa da, ona Namık Kemal ismini, Şair Eşref Paşa’nın verdiği bilinmektedir.

Çocukluk dönemi babasının yapmış olduğu işlerden dolayı gerek Anadolu ve gerekse Rumeli’nin farklı şehirlerinde geçmiştir. Bu sebeple sürekli okul değiştirmek zorunda kalmış ve özel öğrenim almıştır. Almış olduğu eğitimler sonrasında çok iyi derecede Farsça ve Arapça bilen ünlü Türk yazar, 18 yaşındayken İstanbul’a gelmiştir.
O dönemin en ünlü sanatçı ve düşünürleriyle tanışma fırsatı bulduğu Babıali Tercüme Odası kâtiplik görevine, 1863 yılında başlamıştır. 1865 yılında kurulan İttifak-ı Hamiyet adındaki gizli bir derneğe katılmış olup, bu derneğin ismi sonradan Yeni Osmanlılar Cemiyeti olarak değişmiştir.
O dönem mensubu olduğu derneğin fikir ve görüşlerini yansıtan Tasvir-i Efkâr gazetesinde köşe yazarlığı yapan Namık Kemal, yazılarında yoğun biçimde devlet yönetimini eleştiriyordu. Gazete yaptığı ağır ve yoğun eleştiriler sebebiyle, 1867 yılında kapatıldı.

 

İstanbul’dan Uzaklaştırıldı

Namık Kemal’in hayatı, kısmen sürgünlerle geçmiştir. Kendisinin İstanbul’dan uzaklaşmasını sağlamak için, Erzurum’a vali yardımcısı olarak atandığı bilinmektedir. Ancak kendisi atandığı bu göreve gitmek istemeyerek bir süre ertelemiş ve sonrasındaysa Mustafa Fazıl Paşa tarafından yapılan telkinler üzerine, Ziya Paşa ile birlikte Paris’e kaçmıştır.

Bu süreçte bir dönem Londra’da da bulunan Mehmet Kemal, Mustafa Fazıl Paşa’nın finanse ettiği Muhbir isimli gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladı. Gazeteyi Mustafa Fazıl Paşa finanse etse de, Muhbir Yeni Osmanlılar adına Ali Suavi tarafından çıkarılıyordu. Tarihler 1868 yılını gösterirken, Mustafa Fazıl Paşa yine maddi destek vererek Hürriyet gazetesinin çıkarılmasını sağladı. Bir süre daha dönüşümlü olarak Londra ve Paris’te kaldıktan sonra, birkaç arkadaşıyla birlikte yeniden İstanbul’a geldi. Arkadaşlarının desteği ve ortaklığıyla 1872 yılında İbret gazetesini kiralayan yazarın burada yazdığı ağır yazılar nedeniyle, “İbret Gazetesi” ceza alarak 4 ay kapatıldı.

Bunun ardından yine İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenen Namık Kemal’e, bu kez de Gelibolu mutasarrıflığı görevi verildi. Verilen göreve ertelemeden giden ünlü yazar ve şair, burada “Vatan Yahut Silistre” adlı oyununu bir tiyatroda sergiledi. Tiyatroyu izleyen insanların galeyana gelmesi sonucunda, tiyatro ve çevresinde birçok olaylar çıktı ve bu olaylardan kendisi sorumlu tutularak arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı. Tutukluluk sürecinden sonraysa, Kıbrıs Magosa’ya sürgüne yollandı.

Edebi Yaşamı

Namık Kemal’in hayatı, sürgünlerden sonra önemli edebi eserlere yönelmesi ve başarılarla dolu bir şekilde geçti. Ortaya koyduğu edebi eserler geniş kitleler tarafından beğenilmiş, insanlarda büyük bir hayranlık kazanmıştır.

Namık Kemal’in Şinasi ile tanışmadan önceki şiirlerinde, genellikle tasavvufi ve eski Türk edebiyatına uygun şiirler yazdığı görülmektedir. Şinasi ile tanışmasının ardından Leskofçalı Galip ve Yenişehirli Avni gibi devrin önde gelen şairlerinden etkilenen Namık Kemal, onların etkisiyle şiirlerindeki tasavvufi etkilerden biraz uzaklaşmaya başlamıştır.

Avrupa’da kalmış olduğu süre boyunca yeni edebiyat anlayışını benimsemiş olsa da, eski edebiyat anlayışını da bir kenara bırakmadan yeni bir şiir yapısıyla şiirler yazmaya devam etmiştir. Bir yandan divan şiirinin etkisinden Türk şiirini kurtarma çabasıyla da bilinen Namık Kemal, diğer yandan tiyatro konusunda da önemli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Türk şiirini Divan şiirinden kurtarma çabasından dolayı, çevresinde “Vatan Şairi” olarak isimlendirilmeye başlanmıştır. Tiyatroda oldukça başarılı olan şairin yazmış olduğu “Vatan Yahut Silistre” adlı tiyatro oyunu, Avrupa’da da büyük yankı bulmuş ve bunun neticesinde Avrupalılar tarafından 5 farklı dile çevrilmiştir.

1876 yılında Türk edebiyatının ilk edebi romanı olan “İntibah” romanını kazandırmıştır. Diğer yandan Türk edebiyatının ilk tarihi romanı olma özelliğini taşıyan “Cezmi” romanı da, Namık Kemal’e aittir. Tiyatro ve roman kültürünü toplumun bir parçası haline getirdiği gibi, edebiyat eleştirisini de ülkeye ilk sokan kişi Namık Kemal olmuştur.

Genel olarak baktığımızda edebiyat alanında büyük başarılarla dolu Namık Kemal’in hayatı, gazeteci kimliğiyle de Türk kültürüne önemli değerler kazandırmakla geçmiştir.

Namık Kemal’in Hayatı Kısaca Özetlenecek Olursa…

  • 21 Aralık 1840 yılında, Tekirdağ’da doğmuştur.
  • Şiirlerinde sosyal konulara ağırlık veren bir isimdir.
  • Tanzimat Edebiyatına katmış olduğu değerler nedeniyle, “Vatan Şairi” olarak adlandırılmıştır.
  • Şiirlerinde ‘Hürriyet’ kavramını ilk kullanan kişidir.
  • Şinasi ile tanıştıktan sonra, Divan şiirinden uzaklaşmış, Batı şiirine ağırlık vermiştir.
  • Sanatın toplum için yapılması gerektiği ve mesaj niteliği taşıması fikrini savunmuştur.
  • Köşe yazılarında devlet yönetimini sürekli eleştirmesinden dolayı, birkaç kez sürgüne gitmek ya da ülkeden kaçmak zorunda kalmıştır.
  • Türk edebiyatının ilk edebi romanını yazmıştır.
  • Türk edebiyatının ilk tarihi romanını yazmıştır.

Namık Kemal’in Eserleri

Namık Kemal’in hayatı boyunca, Türk edebiyatına ve sanatına kazandırmış olduğu ve edebiyat meraklıları için büyük merak uyandıran eserleri bulunmaktadır. Eserlerinden en fazla öne çıkanları, şunlardır;

Namık Kemal’in Yazdığı Romanlar: Türk edebiyatının ilk tarihi romanı ‘Cezmi’ ve ilk edebi romanı ‘İntibah’

Tiyatroları: Akif Bey, Vatan Yahut Silistre, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah, Gülnihal

Şiir Kitapları: Vaveyla, Vatan Şarkısı, Hürriyet Kasidesi, Vatan Mersiyesi

Tarih Hitapları: Kanije, Silistre Muhasarası, Devr-i İstila, Büyük İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Evrak-ı Perişan, Barika-i Zafer

Eleştirileri: İrfan Paşa’ya Mektup, Tahrib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi, Takip, Mukaddeme-i Celal

Namık Kemal’in Eserlerine Ait Görseller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir