Manda ve Himaye Nedir? İlk Kez Nerede Reddedilmiştir ?

Manda ve himaye, ülkemize Birinci Dünya Savaşının ardından dayatılan baskıcı politikaların sonucu olarak girmiştir. Bu bağlamda manda ve himaye bir ülkenin bağımsızlığının önüne geçen bazı dayatmalar sunmaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı ile herkes tarafından bilinen bu kavramların gerçek anlamıyla ne ifade ettiği de merak konusudur. Herkes tarafından çok merak edilen soruların arasında manda ve himaye nedir, manda ve himaye ne demek gibi sorular bulunmaktadır. Sırayla bunlara ilişkin bilgiler aktaracağız.

manda ve himaye nedir

Dünya çapında politik ilişkilere bakıldığında, bugünün şartlarının tarihin her döneminde aynı şekilde sağlanmadığı açıkça görülecektir. Dünya düzeni bugünkü durumuna gelinceye dek pek çok savaş ve ona bağlı gelişen politik aktivitelerden geçmiştir. Özellikle milyonlarca insanın savaşmasına sebep olan dünya savaşları pek çok katliama, işgale ve ilhaka sebep olmuştur. Bu dünya savaşları sırasında sıklıkla dünyanın gündemine gelen temel kavramlardan biri de manda ve himayedir. Bu bağlamda savaşların durmasında ve durağanlaşmasında manda ve himaye etkili olmuştur.

Manda ve Himaye Ne Anlama Gelmektedir?

manda ve himaye ilk ne zaman reddedildi

Kurtuluş savaşı ile birlikte ülkemizde manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin altı çizilmiştir. Yine Kurtuluş savaşı sırasında pek çok kongrede manda ve himaye her şeyden önce özel olarak reddedilmiştir. Bizim için çok önemli olan Kurtuluş Savaşı’nda her şeyden önce kabul edilmeyen ve hiçbir şart altında kabul edilmesi bile tartışılmayan manda ve himayenin aynı ölçüde savunucuları da bulunmaktadır. Böylesine büyük bir önemle altı çizilerek reddedilen manda ve himaye nedir?

En genel anlamıyla manda ve himaye bağımsızlık için bir dönüm noktası anlamına gelmektedir. Bazı özel durumlarda ülkeler kendilerini yönetemez hale gelmektedir. Bu tarz durumlarda bazı olumsuz sonuçlar doğar ve bu olumsuz sonuçların etkisiyle ülkelerin bağımsızlıklarını bile koruyabilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu koşullarda ülkelerin kendi bağımsızlıklarına koruyarak kendi kendini yönetebilecekleri pozisyona gelinceye dek yönetimlerini başka devletlerin politikası altında gerçekleştirmelerine manda ve himaye denmektedir.

manda ve himaye

Bu tarz durumlarda kendini koruyamaz konumda olan devlet kendisini himaye etmek adına koruyucu bir devlete başvurur ve yardım ister. Bu durum güçlü olan devletlerin siyasi birlik oluşturma ya da sosyal bazı problemlerden dolayı güçsüz konuma gelen devletler üzerinde politik ve siyasi yönetim kurmasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı manda ve himaye alma talebinde bulunan devletlerin bağımsızlıkları daima mutlak olarak sağlanamamaktadır. Kurtuluş savaşı sırasında manda ve himayeyi destekleyen bazı kimselerin olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda geçici bir süreliğine rahata erişebilmek adına bazı durumlarda manda ve himayenin kullanılması da mümkün gibi görünmektedir.

Manda ve Himaye İlk Kez Nerede Reddedilmiştir ?

erzurum kongresi manda ve himaye

Manda ve Himaye, 1919 yılında Erzurum Kongresinde reddedillmiştir. Kongrenin Doğu’da yapılmasının amacı, Doğu’ya yönelik alınacak kararlardı. Ancak milli nitelikle alınan kararlar ile birlikte ilk kez ulusal egemenliğin koşulsuz, şartsız gerçekleşmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Manda ve himaye kabul edilemez sözü Sivas Kongresi’nde de söylenmiş olsa da, ilk kez kez reddedilmesi Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir