Hastalıklara Karşı Okunacak Dualar

Yüce Allah’ın kullarına bahşettiği bu bedeni korumak elbette ki biz kulların en büyük vazifesidir. Madde aleminden manâ alemine göçtüğümüzde şüphe yok ki bütün uzuvlarımız tek tek dile gelerek yaptıklarımızdan dolayı bizden şikayetçi olacaktır. Eğer biz bedenimize iyi bakmaz isek bütün organlarımız dile gerek bizden şikayetçi olacaktır. Örneğin sigara gibi bağımlılıklarla yıpranan ciğerlerimiz dahi dile gelerek Allah’a bizi şikayet edecek ve “bana iyi bakmadı beni kirletti” diyecektir. Hastalıklara karşı önlem almak son derece önemlidir. Elbette ki yüce yaratan dünya üzerinde bizlerin hastalıklarına şifa olacak olan pek çok bitki filizlendirmiştir. Ancak hasta olmadan öncesinde bazı dualar bizleri hastalıkların şerrinden koruyabilir. Böylece yatağa düşmeden öncesinde kendimizi koruyacak vücudumuza ızdırap çektirmemiş oluruz.

Şimdi sizlere yerin ve göğüs yüzü suyu hürmetine yaratıldığı yüce insan Peygamberimiz (s.a.v)’in yaptığı bir korunma şeklinden bahsedelim. Hz. Aişe annemizin anlattığına göre Peygamber efendimiz her gece yatmadan önce üç cümleyi üçer kez söylermiş. Bu cümleleri söyledikten sonra avuç içlerine üflermiş. Daha sonra uzanabildiği heryerine avuçlarını sürermiş. Bunu arka arkaya üç kez yaptığı Hz. Aişe annemiz tarafından rivayet ediliyor. Eğer kendisi hasta olursa bu kez bunu Hz. Aişe annemizin yapmasını istermiş. Bu cümleler ise;

  • Kul huvallahû âhad
  • Kul euzü birabbi’l-felak
  • Kul euzü birabbi’n-nâs

Bu üç cümleyi tekrar ederek her gece aynı şeyi yapmanız Allah’ın izni ile sizleri pek çok hastalıktan ve şerr’den koruyacaktır.

  • Hasta Kişi İçin Okunacak Dua

Hz. Ebu Hureyre, Peygamber efendimizin kendisi hastalandığında onu ziyarete geldiğini ve kendisine Cebrail Aleyhisselam’ın Peygamberimize öğrettiği duayı öğrettiğini rivayet etmiştir. Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam’ın öğrettiği bu dua: Sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasetçinin şerrine karşı Allah sana şifa versin”dir. Bu dua içinde vücudun kendisinin edindiği hastalıklar, büyücülerin yaptığı fitneli işler ve nazar gibi pek çok konuya karşı korunma vardır.

Eğer bir yakınınız hasta olursa Allah’ın hastalığa karşı okunacak olan bir sıfatı vardır. Bu sıfat “şafi”dir. Günümüzde “Allah şifa versin” cümlesinde bulunan şifa kelimesi de bu şafi sıfatından türemiştir. Şifa ile Şafi eş anlamlıdır diyebiliriz. Hasta olan yakınınızın başında oturarak zikir çekme maksadı ile şafi kelimesini tesbih edip onun üzerine doğru üfleyebilirsiniz. Bu sayede alemlerin Rabbi olan Allah bu kişiye Şafi sıfatı ile tecelli edecek ve dertlerini sıkıntılarını alacaktır. Şüphesiz Allah’tan daha büyük bir hüküm ve ikram sahibi yoktur. O cömerttir.

  • Hayvan Isırmaları ve Zehirlenmelere Karşı Okunacak Dua

Eğer bilmediğiniz bir hayvan türü olan yılan ve akrep tarafından ısırılırsanız yada bilmediğiniz bir otu yerseniz, daha sonrasında bunun zehirli olduğunu anlayıp hasta düşerseniz yapmanız gereken şey en acil şekilde doktora gitmektir. Fakat doktor eliyle size gelecek olan şifa muhakkak ki Allah tarafından gönderilmektedir. Tüm gerekli bilimsel tedavilerinizi yaptırdıktan sonra yattığınız yerde etmeniz gereken dua: “Yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınırım” olmalıdır. Böylece Allah’ın yarattığı bir diğer canlının size verdiği zararı gene Allah-u Teala kaldıracak ve size şifa verecektir. Unutulmaması gereken şey tüm şifanın Allah tarafından kullarına iletildiğidir. Eğer şifanın Allah’tan değilde doktordan geldiğini sanarsanız Allah bunu anlamanız için size uzun süre ızdırap çektirebilir. Yüce Allah’ın gazabından gene kendisinin merhametine sığınırız.

  • Hastanın Edeceği Dua

Bir mümin eğer kendini dualarla ve gerekli bilimsel ölçülerle hastalıktan koruyamaz yatağa düşerse bu durumda kendisine sıkça dua etmelidir. Hasta olan insan bi’çaredir ve hiçbir şeye gücü kudreti yoktur. Mahsun bir haldedir. Yüce Allah’ın gözünde mahsun düşmüş, bitik halde olan bir mümin dua ederse çok sevimli olur. Böylece isyan etmeyip derdin ve sıkıntının Allah’tan geldiğini, şifanında yine ondan geleceğinin bilincinde olan insan dua ederek hastalığından kısa sürede kurtulabilir. Allah’ın şanı ve kudreti elbette ki çok yücedir.

  • Hastalık ve Namaz

Ebu Hureyre’nin bizlere naklettiği bilgilere göre peygamber efendimiz namazın müminlerin şifası olduğunu söylemiştir. Elbette ki dinimizin en önemli direklerinden biri olan namaz şifadır. Fakat bunu peygamberimiz vurgulayarak bizlerin hasta olduğu vakitlerde namazlarına daha dikkatli olması gerektiğini bahsetmiştir.  Ebu Hureyre’ye peygamber efendimiz “Karnın mı ağrıyor?” diye bir soru yöneltmiştir. Ebu Hureyre “Evet Allah’ın Resulu” diyince Peygamberimiz “Öyleyse kalk namaz kıl, çünkü namazda şifa vardır!” demiştir. Eğer hastalık ile mücadele ediyorsanız ve yataktan kalkmaya dermanınız var ise kalkıp namazınızı eda edin. Eğer kalkamıyorsanız yatağınızda namazınızı kılın. Bu hasta düşmüş halde dahi kendisine ibadetlerini yerine getirmeye çalışan bir mümin Allah’ın gözünde elbette ki çok sevimli olacak ve Allah ona ödülü olarak sağlığını verecektir.

  • Peygamberimizin Hastalığa Karşı Bir Duası

Hz. Aişe annemizin bizlere naklettiği bilgilere göre Peygamber efendimiz kendisine bir hasta getirildiğinde dua ederdi. Ettiği duanın anlamı ise bu kişiye şifa verecek olan makamın yalnızca Allah olduğu, bu şifayı verecek tek mertebenin Allah olduğu ve bu kişiye vereceği şifadan sonra bu kişinin bir daha hiç hasta olmaması yönündeydi. Peygamberimizin ettiği duanın arapçası ise;

 

  • Peygamberimizin Hasta Bölgeye Okuduğu Dua

Peygamber efendimiz eğer bir insanın sadece bir uzvu ağrıyor ise, örneğin sadece sol eli, sağ ayağı, sağ omzu, sol dizi vs gibi, bu durumlarda kişinin o bölgeyi eliyle yedi defa mesh etmesini ve her mest ettikten sonra “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım” dememizi önermiştir. Bundan sonrasında ise kişinin en acil şekilde şifa bulacağını iletmiştir.

  • Eceli Gelmemiş Hastaya Okunan Dua

Bir yakınımızın belli bir sebepten ötürü yatağa düştüğünü ve bu hastalıktan dolayı kıvrandığını düşünelim. Eğer bu yakınımızın henüz ölüm vakti gelmedi ise okunacak bir dua ile ayağa kalkacağı Peygamberimiz tarafından iletilmiştir. Peygamberimiz bu kişinin başına gidilerek kendisine “Büyük Allah’tan, büyük arşın sahibi Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum” derse, bu kişinin muhakkak ölüm gibi derdin haricinde derman bulacağını ve ayağa kalkacağını iletmiştir. Peygamberimizin etmiş olduğu bu duanın ise Arapça okunuşu şu şekildedir;

Duaların Arapça veya Türkçe olmasında pek bir fark görülmemesine karşın bazı Alim ve Hocalar Arapça duaların her zaman daha işlevsel olduğunu söylemektedir. Arapça bilen bir insan iseniz dualarınızı Arapça şeklinde edebilirsiniz. Eğer Arapça lisanını bilmiyor iseniz dualarınızı Türkçe etmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Yüce Allah’ın kullarının dilinden anlamaması gibi bir durum haşa yoktur. Dualarınızda samimi, kalpten ve içten olursanız mutlaka Allah-u Teala sizlere şifanızı verecektir. Bugün doktorların eliyle, örneğin ameliyatlarla dahi elde ettiğiniz şifaların hepsi muhakkak ki Allah’ın izni iledir. Eğer size şifa verenin Allah değilde doktor olduğunu düşünürseniz kısa bir vakit sonra yatağa tekrar düşmeniz kaçınılmazdır. Allah tüm müslümanları her türlü beladan, pislikten ve hastalıktan korusun. Umarız yazımız derdinize derman olmuştur .

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir