George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti

Bu yazımız içerisinde George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Fabl türünde hazırlanan Hayvan Çiftliği, içeriğinde ağırlık olarak kara mizah barındırmaktadır. George Orwell, hayvanlar üzerinden devletleri, devlet adamlarını, yasaları, devrimleri ve birçok toplumsal olayı eleştirmiştir. 1945 yılında yayına alınmasına karşın kitabın 1950’li yıllarda popülerleştiğini görüyoruz. Kitabın konusu ile beraber özeti;

Hayvan Çiftliği Romanı Konusu

George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti
George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti

Bir çiftlik içerisinde yaşayan tüm hayvanlar bir domuz tarafından kışkırtılarak devrim yapmıştır. İdareyi ele geçiren hayvanlar yaşayacakları yer eşit eşit şartlar taşıyan bir yasa hazırlamaya başlamıştır. Fakat; başlarına geçecek olan lider yasayı kendi çıkarlarına göre düzenleyerek yeniden otoriter bir güç oluşturmak istemiştir. Bu roman, hayvanlar alemi üzerinden aslında insanların hayatını işlemektedir. Kara mizah yolu ile toplum yapısını ele alan George Orwell, insanların oluşturdukları düzeni oldukça güzel bir şekilde eleştirmiştir. Roman içerisinde yer alan her hayvan aslında bir insanı temsil eder.

George Orwell Hayvan Çiftliği Özeti

İngiltere’de bulunan bir çiftlikteki hayvanlar çiftlik sahiplerinden gördükleri zulümden ötürü çok şikayet etmeye başlamıştır. Çiftlikte bulunan en yaşlı hayvan olan koca domuz reis bu durumu durduracak bir plan oluşturmaya başlar. Tüm hayvanları bir bölgede toplayan koca domuz reis, köle gibi yaşamaktan artık bıktığını dile getirir. Bu konuşmayı yaptıktan sonra Koca Reis domuz 3 gün sonra öldürülür. Bu durum diğer hayvanları daha da etkilemiştir. Koca Reisin ölümünden sonra çiftlik sahibi Bay Jones yem saatlerini aksatmaya başlayınca hayvanlar artık isyan etmenin yolunu kurgulamaktadır. Planlı ya da plansız bir şekilde tüm hayvanlar isyana başlayınca Bay Jones çiftliği derhal terk etmiştir. Oldukça kısa süre isyan sonrasında domuzlar diğer hayvanlara önderlik etmeye başlamıştır.

George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti
George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti

İsyan sonrasında hayvanlar ilk olarak Çiftlik adını değiştirmeye karar verir. “Hayvan Çiftliği” olarak değiştirilen çiftliğe Snowball ve Napolyon adında iki domuz önderlik eder. Napolyon, oldukça iri yarı ve bir o kadarda konuşamayan ancak otoriter sahibi bir domuzdur. Snowball ise parlak zekaya sahip, oldukça etkili bir konuşma yapısına sahip domuzdur. İkisi birlikte Koca Reisin yolundan giderek ” animalizm” öğretisini uygulamaya başlamışlardır. Bu öğreti doğrultusunda ilk olarak kampçıları daha sonrasında ise burun halkaları, gemleri ve zincirleri yok etmişlerdir. Daha sonrasında ise “Yedi Emir” adında bir yasa oluşturarak ahırın kapısını atmışlardır.

Alınan Yedi Emir yasası tüm hayvanlar tarafından kabul edilip benimsenmiştir. Zaman içerisinde Napolyon ve Snowball adında bir liderlik çekişmesi başlamıştır. Her ikisi de çiftlik yönetecek tek adam olmayı istemektedir. Snowball çiftlik ihtiyaçları için elektrik üretimi yapmak ister. Benim için Yeldeğirmeni yapılması gerektiğini bilen Snowball, bu fikri ortaya atar. Ancak; ortaya attığı fikirden sonra napolyon köpeklerini Snowball üzerine sürerek onu çiftlikten kovar. Yel değirmeni fikrinin üzerine yatan Napolyon, Snowball’ı fikrini çaldığı için kovduğunu diğer hayvanlara anlatır.

Bu süreç içerisinde devrimden giderek uzaklaşıldığı görülüyor. Devrim amaçlarından birisi çalışma saatlerin azalacağı, yiyecek oranların ise artacağı idi. Napolyon’un başa geçmesi ile beraber çalışma saatleri daha da artmış, verilen yiyecekler ise giderek azalmıştır. Domuzlar her geçen gün daha da şişmanlıyor, günlerini akşama kadar yatıp içki içerek geçiriyorlardı. Yedi Emir içerisindeki hayvan eşitliği kuralı sadece domuzlar için uygulanmaya başlamıştır. Koca Reisin ölümü ile beraber hayvanlar arası eşitlik kanunu da mezara girmişti. Bu süreçte kış da gelmiştir. Kışın gelmesi ile beraber buğday azalmış, büyük oranda kıtlık hissedilmiştir. Yiyecek dağıtımı tamamen durması ile beraber hayvan ölümleri başlamıştır. Napolyon, hayvan ölümlerini gizlemek için büyük çalışmalar başlamıştır. Hatta dışarıdan gelenlere iyi gözükmek için kumları yığın hale getirip üzerini örterek buğday diye yutturmayı dahi düşünmüştür.

George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti
George Orwell Hayvan Çiftliği Kısa Özeti

Bu kararlar sonrasında Napolyon tavuklar için skandal bir karar alır. İkinci bir emir çıkana kadar tavukların kuluçkaya yatmaları yasaklanmış, yumurtlanan her yumurtanın satılmasına karar verilmişti. Bu karara karşı çıkan tavuklar köpeklere boğdurtulmuş, ufak çaplı bir isyan başlamıştı. Yasa içerisinde “hiçbir hayvan diğer bir hayvanı asla öldürmeyecek” ilkesi vardı. Napolyon bu maddeyi kendine göre değiştirerek duvarlara “hiçbir hayvan diğer bir hayvana bir sebep olmadan öldürtülmeyecektir” olarak yazmıştır. Baskılar ve yalak hayvanlar ile Napolyon yüceltilmiş, ulu bir domuz olarak gösterilmiştir. Bir gün yabancı hayvanlar aniden çiftliğe gece baskını düzenleyerek Yel Değirmenini yıkarlar. Bu baskında birtakım hayvanlar yaralanmış, bazıları ise ölmüştür. Domuz Napolyon bu olaydan da kendisini ön plana çıkartarak düşmanı kendi püskürttüğünü dile getirmiştik. İyice kahraman olan Napolyon bir karar alarak buğdayların sadece domuzlar için tahsis edileceğini söyler. Alınan kararların eşitlik ilkesine uymadığını düşünen diğer hayvanlar ise nasıl büyük bir hata yaptıklarının yeni farkına varmışlardır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir