Azımsama Ne Demek?

Azımsama, günlük yaşamda sık sık kullanılan kelimelerden birisidir. Ayrıca direkt olarak kullanılmasa dahi, cümlenin genel durumu ile yansıtılan bir tür duygu olarak da ifade edilebilir. Yazımızın devamında azımsama nedir ve azımsama cümle örnekleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

azimsama nedir

Azımsama Nedir?

Azımsama; kelimenin kendisinden de anlaşılacağı gibi herhangi bir şeyi yeterli bulmamadır. Türk Dil Kurumu’na göre ise “Herhangi bir şeyin umulduğundan az olduğunu görmek, az bulmak veya az olduğu kanısına” varmak şeklindedir.

Azımsama denilince akla genellikle küçümseme gelir. Ancak her ikisi kesinlikle aynı değildir. Aralarında bir miktar benzerlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Azımsama cümlelerinde bir şeyin yeterli olmadığı ön plandayken, küçümseme cümlelerinde ise aşağılama durumu daha öndedir.

azımsama ve küçümseme farkı

Azımsama ve Küçümseme Arasındaki Fark

Yukarıda da ifade edildiği gibi azımsama, az bulma iken, küçümseme ise aşağılamadır. Ancak bunların birbirlerine karıştırıldığı, bilinen bir gerçektir. Cümleler üzerinde yapılacak incelemeler ile bu iki kavram arasındaki fark, çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

 • Bu şekilde çalışarak mı işinde başarılı olacaksın?

Yukarıdaki cümle, bir azımsama cümlesidir. Burada az bulunan, kişinin çalışmasıdır. Başarıyı elde etmesi için mevcut çalışma durumunun az olduğu ve bunun arttırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak burada kesinlikle bir aşağılama ve küçümseme durumu yoktur.

 • Sen kim, işinde başarıyı elde etmek kim?

Bu cümleye baktığımızda direkt olarak bir aşağılama ve küçümseme durumu olduğu görülecektir. Kişinin, ne kadar uğraşırsa uğraşsın başarılı olamayacağı net bir şekilde vurgulanmıştır.

 • Bir hafta boyunca sadece bu kadar mı yazabildin?

Buradaki cümlede ise bir haftalık süre boyunca yazılanların yetersiz olduğu, azlığı öne çıkarılmıştır. Aşağılama ve küçümseme yoktur. Çünkü kişinin isteydi, bir hafta boyunca çok daha fazla yazabileceği vurgulanmıştır. Yani yazma yeteneğinin küçümsenmesi veya aşağılanması söz konusu değildir.

 • Sen ne anlarsın yazmaktan!

Bu cümlede ise direkt olarak kişinin yeteneği ve becerisi hedef alınmıştır. Yani net bir aşağılama ve küçümseme durumu vardır.

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde, azımsama ile küçümseme arasındaki fark çok daha net bir şekilde görülecektir. Böylece bunların karıştırılması gibi bir sorun da yaşanmayacaktır.

azımsama cümleleri

Azımsama Cümleleri

 • Bu kadar insana bir tencere mi yemek yaptın?

Buradaki cümlede yapılan yemeğin azlığı ön plandadır. Kişinin yemek yapma yeteneğine veya herhangi bir duruma ilişkin küçümseme ve aşağılama yoktur.

 • Bu ücretle çalışmam çok zor.

Yukarıdaki cümlede ise verilen ücretin azlığı vurgulanmıştır. Bunun dışında ücreti veren kişiye ilişkin bir aşağılama ve küçük görme durumu yoktur.

 • Bu kadar köpeği sadece bir kilo mamayla mı besleyeceğiz?
 • Bütün gün boyunca sadece bir sayfa özet çıkarabilmiş.
 • Sadece bir tane mi eteğin var?
 • Çok kapsamlı bir iş için bir saat yeterli mi sence?
 • Koca sınıfta sadece bir kişi ödevini yapmış.
 • Bu kadar az malzeme ile kimse benden yemek yapmamı beklemesin.
 • Dolap yapmak için bu kadar tahta kesinlikle yeterli olmayacaktır.
 • kadar antrenman ile yüz metreyi koşman bile şaşırtıcı.
 • Kuş cenneti olarak bilinen gölette sadece 30 kuş türü olduğunu öğrendim.
 • İki ay boyunca kuraklığın olduğu bölgeye yalnızca 20 dakika boyunca yağmur yağmış.
 • İş yerimizde sadece bir engelli vatandaşın istihdam edilmesi, gerçekten çok üzücü bir durum.
 • Börek yapmam için bu kadarcık iç harcının yeterli olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
 • kadar çorap sattık, elimize geçen para gerçekten sadece burası mı?
 • Elinde bulunan yara için bu kadarcık merhemin yetersiz olduğunun farkındasın demi?
 • O kadarcık kolonya, bu davet için yeter mi sence?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir