2021 Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi sekreter maaşları, birçok unsurdan etkilenir. Bundan dolayı maaşlar hakkında net bir rakamdan bahsetmek çok zordur. En alt kademeyide ele alsak genel olarak maaşların tatmin edici seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz. Net olarak öğrenebilmeniz için, yazımızın devamını okuyarak 2020 yılı tıbbi sekreter maaşları ile ilgili çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

tıbbi sekreter maaşları
Receptionist and doctor with client in hospital

Tıbbi Sekreter Nedir? Görevleri Nelerdir?

Tıbbi sekreterler, sağlık alanında görev yaparlar. Diğer sağlık teknikerleri gibi destek personeli statüsündedirler. Ancak onlardan farklı olarak hastalara müdahale etme, acil durumlarda görev alma ve benzer işleri yapmazlar. Bunun yerine evrak işleri ve hasta kabul işlemlerinde görev alırlar. Tıbbi sekreterlerin görevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli olan yazışma ve haberleşmeleri yapmak
 • Randevu hizmetleri ve hasta kabul işlemlerini gerçekleştirmek
 • Hastalara ilişkin dosyaları oluşturmak ve arşivlemek
 • Daha önceden belirlenen sistemlere göre kodlama ve sınıflandırma yapmak
 • Hasta transfer ve taburcu işlemlerine ilişkin gerekli yazışmaları yapmak, belgeleri hazırlamak

Yukarıdaki görevler incelendiğinde tıbbi sekreterlerin genellikle evrak işleri ile ilgilendikleri net bir şekilde görülecektir. Bu durum, diğer sağlık personellerine göre işlerinin daha kolay olduğunu düşündürebilir. Ancak sanılanın aksine tıbbi sekreterlerin görevleri hiç kolay değildir. Evrak işleri her ne kadar kolay olsa da, hastaları ilk kabul edenlerin tıbbi sekreter olmaları, işlerini fazlasıyla zorlaştırır. Çünkü hastalar ve hasta yakınları, farklı sorunlara neden olabilir.

Tıbbi Sekreterlerin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Tıbbi sekreterlerin en az ön lisans mezunu ve hasta kabul sertifikası sahibi olması gerekir. Ayrıca KPSS’den en az 70 puan almış olmaları da aranan bir diğer şarttır. Söz konusu şartlar, farklılık gösterebilir. Ancak bu meslek için aranan şartlar genellikle aynıdır. Onlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Tıbbi terminoloji ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olma
 • Bilgisayar ve klavye kullanımında başarılı olma
 • Diğer ofis ekipmanlarını etkili bir şekilde kullanma
 • Etkin dinleme becerisine sahip olma ve böylece hastaların sorunlarını daha kolay çözme
 • Beden dilini etkili olarak kullanma
 • Diğer personellerle etkin bir iletişim kurma
 • Resmi yazışmaları yapabilme

Burada bahsedilen yeterliliklere sahip olmayanların bahsedilen mesleği yapabilmeleri mümkün değildir. Ayrıca bu mesleği seçecek olan kişilerin sabırlı olması ve sinirlerini kontrol etmesi çok önemlidir.

Devlet Hastanelerinde Tıbbi Sekreter Maaşları

2021 tıbbi sekreter maaşları

Kamu kurumlarında görev yapan tıbbi sekreterlerin maaşları, farklı unsurlara göre farklılık gösterir. 2021 yılı tıbbi sekreter maaşları miktarını, görev süresi çok fazlaca etkiler. Devlet hastanesinde görev yapan tıbbi sekreter maaşları genel olarak şu şekildedir:

Görev Süresi Ortalama Maaş
Yeni Başlayan 4.200 TL
1-5 Yıl 4.300 TL
5-10 Yıl 4.400 TL
10-15 Yıl 4.600 TL
15-20 Yıl 4.800 TL
20-25 Yıl 5.000 TL
25-30 Yıl 5.200 TL

 

Burada bahsedilen rakamlar ortalamadır ve farklılık gösterebilir. Özellikle mezun olunan lisans türü gibi unsurların maaşları etkilediği unutulmamalıdır.

Özel Sektör Tıbbi Sekreter Maaşları

Özel sektörde görev yapan tıbbi sekreterlerin maaşları, kamuya göre çok düşüktür. Özel hastanelerde göreve yeni başlayan tıbbi sekreterlere genellikle asgari ücret ödenir. Ortalama olarak maaşın ise 2.700 TL seviyelerinde olduğu söylenebilir. Bu alanda tecrübeli personellerin maaşları ise 3.000 TL seviyelerine ulaşabilir.

Özel sektörde maaşları etkileyen unsurlar, devlet hastanelerinde olduğu gibi sadece görev süresi ve mezun olunan lisans türü değildir. Örneğin, birden fazla dil bilen tıbbi sekreterin alacağı ücret daha fazla olacaktır. Buna benzer ek özellikler ve bunların hastanenin işleyişine yapmış olduğu katkı, maaşların biraz daha yükselmesine neden olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir