0 Tam Sayı Mıdır ?

Tam sayı ne demek sorusuna verilebilecek en net ve kafa karıştırmayan kavram, Küsuratı ya da başka bir değişle her hangi bir kesirli ifadesi bulunmayan, tam, net bütün sayılara verilen isimdir. Tam sayılarda her hangi bir ondalık küsurattan söz etmemiz mümkün değildir. Tam sayılar matematikte “Z” harfi ile gösterilir.

Sıfır Tam Sayı Mıdır ?

sıfır tam sayı mı

Z = {…, -, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6…}

Örneklendirme özelinde gösterecek olursak, Tam Sayı Nedir? Sorusu – sonsuzdan, + sonsuza kadar uzanan küsuratız, ondalık ifadesi bulunmayan bütün sayıların genel ismidir.

Tam sayıları kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılır. Bunlar,

  • Pozitif tam sayılar
  • Negatif Tam sayılar

Konunun daha da pekişebilmesi adına Pozitif Tam Sayıları ve Negatif Tam sayıları detaylıca açıklayalım.

Pozitif Tam Sayılar

Pozitif tam sayılar, 1’den başlayarak + sonsuza kadar uzanan bütün sayıların genel ismidir. Tam sayıların simgesi “Z” olduğu için pozitif tam sayılar da “Z+” şeklinde gösterilip aşağıdaki şekilde simgelenirler.

Z+ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ……, ∞}

Bu nedenle de en küçük pozitif tam sayı 1 olarak kabul edilme. Sıfır nötr kabul edildiğini için dahil edilmiyor, en büyük pozitif tam sayı ise sonsuzluğa kadar uzandığı için rakam telaffuz edilemez.

Negatif Tam Sayılar

Negatif tam sayılar, -∞’dan başlayarak – 1’e kadar uzanan bütün sayıların genel ismidir. Başında mutlak suretle –(eksi) işareti bulunmak zorundadır.. Tam sayıların simgesi “Z” olduğu için negatif tam sayılar da “Z-” şeklinde gösterilip aşağıdaki şekilde simgelenirler.

Z+ = {- ∞, …., -4, -3,-2,-1 }

Görüldüğü üzere 0 (Sıfır) ‘ı ne pozitif tam sayılara ne de negatif tam sayılara dâhil edebildik. 0 tam sayı kabul edilmekle birlikte nötr olduğu için her iki sayı kategorisinde de yer almaz. Tam sayılarla bağdaşık olarak bir de Tam kare sayı konusu var ki yoğun bir şekilde kafa karışıklığına neden oluyor. Kısa bir şekilde bu konuya da değinerek Tam Kare Sayı Nedir sorusunun yanıtını verelim

Tam Kare Sayı Nedir

Tam kare sayı karekökünü aldığınız zaman tam sayma sayısı elde edebileceğiniz sayıların tümüne verilen genel isimdir. Bunu iki kez aynı sayının çarpımının değeri olarak adlandırabiliriz. X sayısının karesi şeklinde ifade edilebilir. Örneklendirmelerle daha açıklayıcı olmak için,

2 ² = 4

5 ² = 25

6 ² = 36

Çıkan ifadelerin karekökünü aldığınızda çarptığınız sayıyı elde edeceğiniz için bunları tam kare sayı olarak adlandırabiliriz. Oysaki, bir 17 sayısının karekökünü almak isterseniz ondalıklı bir değer elde edileceğinden tam sayı kare ifadesinden söz edilemez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir